Yr unig fanc mewn tref yn cau

Fe fydd yr unig fanc yn Nhrefaldwyn yn cau eu drysau am y tro olaf yn ystod mis Ionawr.

Mae cyn faer y dref farchnad yn dweud bod angen i gwmnïau bancio roi mwy o sylw i'w cyfrifoldebau cymunedol.

Ond yn ôl, Natwest nid oes digon o ddefnydd yn cael ei wneud o'r gangen.

Ar ôl i'r gangen gau, fe fydd yn rhaid i drigolion Trefaldwyn deithio wyth milltir i'r banc agosaf yn Y Trallwng.