Ymchwil: Defaid a'r rhyngrwyd yng nghefn gwlad

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerhirfryn wedi derbyn £170,000 i geisio darganfod a all defaid wella'r gwasanaeth rhyngrwyd yng nghefn gwlad. Dyma adroddiad Dafydd Evans.