Pryder trigolion maes carafannau

"Does dim lle i fi fynd" - dyna mae un o drigolion maes carafannau Pontpentre ger Pontypridd wedi ei ddweud wrth Newyddion 9.

Mae o, a nifer o drigolion eraill yn poeni bod y perchennog newydd yn ceisio gorfodi pobl i adael er mwyn iddo allu datblygu'r safle.

Mae nifer y cartrefi yno wedi gostwng traean ers i Wayne Maguire brynu'r safle ym mis Awst. Mae o wedi gwrthod ymateb i honiadau'r trigolion.

Owain Evans sydd â'r stori.

Cyhoeddwyd