Drama am fywyd Grav

Roedd Ray Gravell yn gymeriad wnaeth serenu ar y cae rygbi ac oddi arno.

A bellach mae sioe un dyn wedi'i chynhyrchu am ei fywyd.

Yr actor Gareth Bale fydd yn ei bortreadu, ac mi fydd y cynhyrchiad 'Grav' yn mynd ar daith yn ystod misoedd Chwefror a Mawrth.

Cafodd y cyfan ei lansio ym Mharc y Scarlets nos Fawrth a bu Dafydd Morgan, gohebydd BBC Cymru yn holi'r actor.

Cyhoeddwyd