Prysurdeb canolfan alwadau iechyd

Mae Gemma Jones yn gweithio mewn canolfan alwadau y tu allan i oriau meddygon teulu, sy'n aml yn delio â chleifion cyn iddyn nhw fynd i'r ysbyty neu'r feddygfa.

Mae'n esbonio wrth Ohebydd Iechyd BBC Cymru, Owain Clarke, pa mor brysur mae'n gallu bod.