Arolwg o'r Gymraeg

Mae arolwg swyddogol wedi ei gyhoeddi am y modd mae Cymry Cymraeg yn defnyddio'r iaith.

Yn ôl yr arolwg mai llai na hanner y bobl sy'n medru'r iaith (46%) yn ystyried eu hunain yn rhugl.

Ond mae canran y siaradwyr Cymraeg sy'n defnyddio'r iaith yn ddyddiol, 53%, wedi cynyddu ers yr arolwg tebyg diwethaf.

Cafodd yr arolwg ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru a Chomisiynydd y Gymraeg.

Maen nhw hefyd yn awgrymu mai Saesneg yw iaith gyfathrebu'r Cymry Cymraeg gyda 74% yn dueddol o ddanfon negeseuon testun yn Saesneg.

Adroddiadau Gwenfair Griffith a Dafydd Gwynn.

Cyhoeddwyd