Dirwy i yrrwr o Ffairfach am yrru ar y cledrau

Mae gyrrwr "diofal a pheryglus" wedi cael dirwy am yrru ar groesfan wrth i drên agosáu.

Cafodd Peter Burns, 56 oed o Ffairfach ger Llandeilo, ddirwy o £500 a chostau o £85 am geisio croesi'r cledrau heb ganiatâd.