Rhedwyr yn torri tir newydd

Ydach chi'n mwynhau rhedeg traws gwlad, dringo elltydd a neidio drwy fwd? Wel ar 22 Chwefror ym Mangor fe fydd Ras 10 cilometr unigryw, sy'n cynnwys yr elfennau yna i gyd, yn cael ei chynnal.

Clwb Rhedeg Para-fit Hoplites sy'n trefnu'r ras unigryw yma a'r bwriad ydi casglu arian at elusennau Help For Heroes a'r Ymddiriedolaeth Ysbrydoliaeth a Dysgu.

Nod y digwyddiad ydy apelio at redwyr o bob lefel, gyda chyfle i rai sy'n rhedeg gyda chi neu bram hyd yn oed.

Trefnydd y ras ydy Ryan Roberts o Fethesda, sydd hefyd yn gyn barafeddyg yn y fyddin ac yn athro yn y coleg hyfforddi ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus ym Mangor.

Fe fu'n sgwrsio am y ras gyda Dylan Jones ar ei raglen fore Mercher.

Cyhoeddwyd