Dymchwel rhes o dai yn Aberystwyth

Yn Aberystwyth mae'r gwaith wedi dechrau o ddymchwel rhes o dai ar Ffordd Glyndwr er mwyn codi siopau newydd yno.

Y llynedd mi gollodd Enid Jones ei brwydr i achub ei chartref, wedi i Gyngor Ceredigion basio gorchymyn prynu gorfodol ar y tŷ.

Cyhoeddwyd