Cofio 'nôl: Cymru 30-3 Lloegr

Tair blynedd yn ôl daeth Lloegr i Gaerdydd yn chwilio am Gamp Lawn, wedi curo pob un o'i gemau yn y Bencampwriaeth cyn hynny. Ond roedd gan fechgyn Warren Gatland gynlluniau gwahanol!

Wedi colli i Iwerddon yng ngêm gyntaf y Bencampwriaeth roedd yn rhaid i Gymru guro Lloegr o saith pwynt neu fwy yng ngêm olaf y gystadleuaeth er mwyn dod yn bencampwyr. Llwyddodd Cymru yn y pen draw i guro Lloegr o 30-3, ac roedd dathliadau mawr yn y stadiwm y noson honno.