Camerâu diogelwch personol i amddiffyn staff iechyd

Bydd staff ysbytai yn ne Cymru yn gwisgo camerâu diogelwch o hyn ymlaen mewn ymgais i amddiffyn gweithwyr rhag trais.

Yn ardal Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro mae rhwng 2,500 a 3,000 o achosion o bobl yn cam-drin staff bob blwyddyn, sy'n chwarter o'r holl achosion ar draws Gymru.

Mae pum camera yn cael eu defnyddio yn Ysbyty'r Brifysgol yng Nghaerdydd, ac mae mwy wedi eu harchebu ar gyfer safleoedd eraill.

Mae David James o dîm diogelwch y bwrdd iechyd, yn dweud bod y camerâu yn cael effaith fawr ar unigolion sy'n ymddwyn yn fygythiol.

Dywedodd: "Os oes rhywun yn bod yn fygythiol, rydyn ni'n gadael iddyn nhw wybod am y camera ac yn syth maen nhw'n sylwi ei fod yn ffilmio maen nhw'n pwyllo.

"Mae'n wych i amddiffyn ein staff. Yn anffodus dydy hyn ddim yn gweithio bob amser ac rydyn ni wedi defnyddio'r lluniau i erlyn rhai unigolion."

Cyhoeddwyd