Achub criw o long mewn tywydd garw

Mae lluniau dramatig wedi eu rhyddhau o griw llong bysgota yn cael eu hachub o'r môr ger Ynys Enlli mewn tywydd garw nos Iau.

Roedd rhaid galw hofrennydd yr Awyrlu a bad achub i achub y dynion oddi ar y Cesca, oedd yn hwylio o Aberdaugleddau i Gonwy.

Cafodd y dynion eu cludo i'r ysbyty cyn cael eu rhyddhau yn ddiweddarach nos Iau.

Cyhoeddwyd