A ydan ni'n gwastraffu gormod o foddion?

Ers i bresgripsiynau fod ar gael am ddim gan y GIG yng Nghymru, Newyddion 9 sy'n holi - a ydan ni'n fwy parod i wastraffu moddion?

Gohebydd BBC Cymru, Dafydd Gwynn, sydd wedi bod yn holi cwsmeriaid Fferyllfa Nefyn.