Costio mwy i barcio yng Ngwynedd?

Mi allai gostio mwy i barcio yng Ngwynedd cyn hir. Mae'r cyngor sir yn ystyried cynnydd sylweddol mewn ffioedd. Gallai tâl gael ei godi hefyd mewn rhai meysydd parcio sydd ar hyn o bryd yn rhad ac am ddim.

Wrth i'r cyngor ddweud bod angen cynyddu'r incwm a ddaw o barcio, mae 'na bryderon ynglŷn ag effaith posib unrhyw godiadau ar ganol trefi.

Adroddiad Sion Tecwyn.