Telynores a'i thaith i wella

Mae'r delynores Claire Jones yn ail-afael yn ei gyrfa ar ol brwydro yn erbyn ME. Fe gafodd Claire, sydd yn wreiddiol o Grymych, ei tharo yn wael rhyw ddwy flynedd yn ôl ar ôl i'w chryno ddisg gyrraedd brig y siartiau clasurol.

Mae hi bellach yn lansio cryno ddisg newydd o'r enw Journey, sydd wedi ei ysbrydoli gan ei brwydr i wella yn dilyn y salwch.

Fe fu ein gohebydd ni Aled Scourfield yn siarad â Claire yng nghartref ei rhieni yng Nghrymych.

Cyhoeddwyd