Irfon Williams: Y daith am driniaeth canser

Daeth degau o bobl i gyfarfod cyhoeddus nos Fawrth i drafod sut i barhau ag ymgyrch i helpu claf canser o Fangor, sy'n wynebu gorfod symud i Loegr i gael triniaeth bellach.

Sion Tecwyn aeth i siarad gydag Irfon Williams.

Cyhoeddwyd