Y dorf ddigidol yw'r dyfodol i'r celfyddydau?

Mae'r celfyddydau, fel llawer o feysydd eraill yn wynebu heriau ariannol sylweddol gyda chynifer o doriadau cyllid yn cael eu gwneud.

Ond oes modd lleddfu'r boen rhywfaint drwy ddefnyddio'r dorf ddigidol - a defnyddio'r hyn sy'n cael ei alw'n Saesneg yn crowd funding?

Ein gohebydd celfyddydau Huw Thomas sydd wedi bod yn holi rhai o'r artistiaid a'r perfformwyr Cymraeg sydd wedi troi at y we am arian.

Cyhoeddwyd