Cynllun ar gyfer lagwnau anferth

Mae'r cwmni tu ôl i gynllun uchelgeisiol i adeiladu lagŵn fyddai'n gwneud defnydd o ynni'r llanw ym Mae Abertawe wedi cyhoeddi cynlluniau ar gyfer nifer o lagwnau mawr ar hyd arfordir Cymru.

Dywed cwmni Tidal Lagoon Power eu bod am adeiladu lagwnau mawr oddi ar arfordir gogledd Cymru ac yn aber Afon Hafren hefyd.

Mae'r cwmni yn amcangyfrif y gallai chwe lagŵn gynhyrchu 10% o holl anghenion ynni'r DU petai'r cynlluniau yn derbyn caniatad i'w datblygu.

Byddai'r lagwnau yn cael eu lleoli ger Casnewydd, Caerdydd a ger Bae Colwyn.

Gohebydd BBC Cymru, Iolo ap Dafydd fu'n edrych ar safle lagŵn posib ym Mae Caerdydd.

Cyhoeddwyd