Dyfodol y Barcud Coch

Ar un adeg, roedd y barcud coch yn dderyn prin iawn, ac roedd pryder y bydden nhw'n diflannu'n llwyr.

Yn ôl gwaith ymchwil newydd, mae'n ymddangos fod y barcud coch Cymreig yn adar plwyfol iawn, yn wahanol i'w cefndryd yn Yr Alban a Lloegr.

Y nodwedd yma allai beryglu eu dyfodol. Gohebydd Newyddion 9, Sara Gibson, fu'n holi pam?

Cyhoeddwyd