Beibl i bawb?

A ddylai beiblau gael eu rhoi yn ystafelloedd preswyl myfyrwyr? Mae myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi bod yn pleidleisio ar gynnig i ddod a'r arfer o roi beibl ym mhob ystafell wely i ben. Mewn ymchwil diweddar, fe ddywedodd bron i hanner y myfyrwyr, bod yr arfer yn gwneud iddyn nhw deimlo'n anghyfforddus. Adroddiad Sara Gibson.

Cyhoeddwyd