Cynhadledd Plaid Cymru 2015 yn fyw

Gallwch wylio Cynhadledd Wanwyn Plaid Cymru, o Galeri Caernarfon, yma.

Bydd y gynhadledd yn dechrau am 10:00 ar fore Gwener, 6 Mawrth, ac yn para tan 16:00.

Fe fydd yn ailddechrau am 10:00 fore Sadwrn, 7 Mawrth ac yn dod i ben am 16:00.

Cyhoeddwyd