Gohirio taith Cerddwn Ymlaen i Batagonia

Mae taith gerdded yr Elusen Cerddwn Ymlaen, dan arweinyddiaeth y tenor Rhys Meirion, i Batagonia eleni wedi cael ei gohirio.

Roedd cant a hanner o bobl i fod i gerdded 80 milltir ym Mhatagonia ym mis Tachwedd.

Fe wnaeth Rhys Meirion drafod pam yr oedd rhaid gohirio'r daith ar raglen y Post Cyntaf gyda Dylan Jones.

Cyhoeddwyd