Beth am farn yr ifanc?

Llai na chwarter y bobl ifanc rhwng 16 ac 17 oed yng Nghymru sy'n credu fod gan wleidyddion ddylanwad sylweddol ar eu bywydau.

Dyna gasgliad gwaith ymchwil sydd wedi bod yn edrych ar agweddau pobl ifanc Cymru ar fywyd.

Roedd 90% cant yn dweud fod penodiad y prif weinidog nesa' yn bwysig iddyn nhw. Ond roedd y farn yn rhanedig ar ostwng oedran pleidleisio - gyda 49% yn erbyn a 42% y cant o blaid.

Adroddiad Steffan Messenger.

Cyhoeddwyd