Technoleg i gefnogi'r Gymraeg

Mae'n bwysig bod y dechnoleg ddiweddara' ar gael i gefnogi'r Gymraeg fel iaith fyw, yn ôl y Prif Weinidog Carwyn Jones.

Roedd yn ymateb i ddatblygiad newydd yn y maes - sef y Porth Technolegau Iaith - adnodd all hwyluso'r gwaith o greu apiau, gemau a gwefannau Cymraeg - ac mae ar gael i bawb yn rhad ac am ddim.

Prifysgol Bangor fu'n cyflwyno'r feddalwedd i'r cyhoedd.

Cyhoeddwyd