Dr Harri Pritchard Jones wedi marw

Mae'r awdur, y beirniad a'r seiciatrydd, Dr Harri Pritchard Jones, wedi marw'n 81 oed.

Roedd yn llenor, yn seiciatrydd enwog, ac un o ddilynwyr selocaf y ffydd Gatholig - a'i farn yn cael ei holi'n aml am y pynciau hynny.

Elis Roberts fu'n edrych yn ôl ar ei fywyd ar raglen Newyddion 9.

Cyhoeddwyd