Trafod dyfodol Cyffordd 41

Daeth tua 200 o bobl mewn cyfarfod cyhoeddus ym Mhort Talbot nos Iau i drafod yr effaith y mae cau un o gyffyrdd traffordd yr M4 wedi' gael ar y dre'.

Ers dros saith mis mae gyrwyr wedi cael eu hatal rhag defnyddio Cyffordd 41 i gyfeiriad y gorllewin yn ystod yr oriau brig.

Datrys problemau traffig oedd y bwriad, ond mae yna bryderon mai busnes sy'n dioddef gydag ofnau hefyd y gallai'r trefniant gael ei wneud yn un parhaol.

Adroddiad Geraint Thomas.

Cyhoeddwyd