Cynlluniau ar gyfer cronfa ddŵr Corwen

Yng Nghorwen, gallai cynlluniau i greu ynni gan ddefnyddio dŵr o hen gronfa uwchben y dref fod yn cynhyrchu trydan o fewn dwy flynedd.

Mae'r fenter gydweithredol sy'n gyfrifol yn barod wedi casglu £300,000, a'r gobaith yw y bydd unrhyw elw o'r cynllun yn cael ei ail-fuddsoddi yn y gymuned.

Gohebydd BBC Cymru, Dafydd Evans fuodd yn holi pobl Corwen.