Sioe arallfydol o Gymru

Bore Gwener bydd yr eclipse cyntaf i'w weld yng Nghymru ers dros ddegawd. Mae yna rybudd i bobl beidio ag edrych ar y digwyddiad heb offer pwrpasol.

Adroddiad Gwenfair Griffith.