Y gwesty ar y graig

Mae twristiaeth antur yn un o'n meysydd sy'n gweld twf yng Nghymru, ond fydde' chi'n fodlon aros yma?

Dyma'r atyniad diweddaraf; y gwesty ar y graig, a Tomos Morgan aeth i weld y gwely sy'n hongian oddi ar glogwyn ar Ynys Môn.

Cyhoeddwyd