Wiwer goch dan fygythiad eto?

Fe all y wiwer goch fod dan fygythiad unwaith eto ar Ynys Môn, yn ôl y dyn sy'n bennaf gyfrifol am gynyddu eu niferoedd yn yr ardal.

Mae 700 o'r anifeiliaid prin ar yr ynys erbyn hyn, wedi i wiwerod llwyd gael eu difa.

Ond mae rhybudd y gallai'r rheiny ddychwelyd gan fod yr arian sy'n cael ei roi i reoli eu niferoedd yn dod i ben. Adroddiad Sion Tecwyn.