Cyrraedd y copa uchaf?

Mae 'na gryn dipyn o hanes rhwng Cymru a mynydd ucha'r byd - wedi'r cwbl mi gafodd ei enwi ar ôl gŵr o Grughywel, Syr George Everest.

Rwan mae Cymro o Langyndeyrn yn gobeithio mai fo fydd y Cymro ieuengaf erioed i gyrraedd y copa ar hyd llwybr mwya heriol y mynydd - y llwybr gogleddol. Tomos Morgan sydd â'r hanes.