Effaith dileu cwotâu ar ffermwyr Cymru

Wrth i gwotâu llaeth yr Undeb Ewropeaidd ddod i ben, Dafydd Gwynn sy'n darganfod mwy am effaith hyn ar ffermwyr Cymru.