Maniffesto mewn Munud: Plaid Cymru

Gyda'r ymgyrchu etholiadol ar ei anterth, fe fydd Cymru Fyw yn cynnig golwg ar yr hyn mae'r prif bleidiau yn ei addo wrth iddyn nhw gyhoeddi eu maniffestos.

Plaid Cymru oedd y cynta' i gyflwyno'u syniadau, a'r gohebydd gwleidyddol James Williams sy'n cyflwyno 'Maniffesto mewn Munud'.