Y ddadl: Barn yr arbenigwyr

Bu Manon Edwards Ahir a Heledd Bebb yn gwylio dadl yr arweinwyr yn lolfa Newyddion 9 nos Iau.

Cafodd Rhodri Llywelyn gyfle i glywed eu hargraffiadau.