Cydnabyddiaeth i Cole

Mae'n gyfnod prysur o ymarfer i ddyn o Aberteifi, fydd ymhen ychydig wythnosau yn cynrychioli Prydain ym Mhencampwriaeth Duathlon Ewrop ym Madrid.

Ar ôl cystadleuaeth Duathlon yn Sir Caer y llynedd, fe glywodd Dai Cole ei fod wedi gwneud digon i gynrychioli Prydain, a hon fydd ei bencampwriaeth ryngwladol gynta.

Cyhoeddwyd