Brwydr i gadw 'siopau annibynnol'

Gobaith ymgyrchwyr yng Nghrughywel, Powys, yw cadw gafael ar eu siopau annibynnol drwy gadw'r archfarchnadoedd draw.

Nawr maen nhw wedi cael buddugoliaeth fechan.

Ar ôl gwneud cais cynllunio i droi un o dafarndai'r stryd fawr yn archfarchnad, mae'r cwmni sy'n berchen ar yr adeilad wedi cytuno i gyfarfod â'r protestwyr.

Mae'r gwrthwynebwyr am weld yr adeilad yn cael ei ddefnyddio gan fusnesau bach a chrefftwyr lleol.

Adroddiad Rhodri Llywelyn.