Pleidleiswyr tro cyntaf

Cymru Fyw yn gofyn i ddau fyfyriwr 18 oed o Goleg Sir Gâr drafod pwysigrwydd pleidleisio.