Taith etholiad: Bro Morgannwg

Fe fydd rhaglenni newyddion, radio a gwasanaethau ar-lein yn profi'r tymheredd gwleidyddol mewn chwe etholaeth allweddol dros y pythefnos nesaf fel rhan o daith etholiad BBC Cymru.

Gan droedio mwy o filltiroedd ymgyrchu nag erioed o'r blaen, bydd rhaglenni a gwasanaethau BBC Cymru yn teithio i'r Barri, Caerfyrddin, Tregaron, Cei Connah, Llandudno a Chaerdydd.

Y Barri yw'r lleoliad cyntaf ar ddydd Llun, 20 Ebrill, a Steffan Messenger sy'n cael cipolwg ar etholaeth Bro Morgannwg ar ran Cymru Fyw.

Cyhoeddwyd