Taith etholiad: Alun a Glannau Dyfrdwy

Fe fydd rhaglenni newyddion, radio a gwasanaethau ar-lein yn profi'r tymheredd gwleidyddol mewn chwe etholaeth allweddol dros y pythefnos nesaf fel rhan o daith etholiad BBC Cymru.

Gan droedio mwy o filltiroedd ymgyrchu nag erioed o'r blaen, bydd rhaglenni a gwasanaethau BBC Cymru yn teithio i'r Barri, Caerfyrddin, Tregaron, Cei Connah, Llandudno a Chaerdydd.

Cei Connah yw'r lleoliad ar ddydd Llun, 27 Ebrill, a Steffan Messenger sy'n cael cipolwg ar etholaeth Alun a Glannau Dyfrdwy ar ran Cymru Fyw.

Mae modd dysgu mwy am etholaeth Alun a Glannau Dyfrdwy drwy edrych ar ein tudalen etholaethol ar Cymru Fyw.