Taith etholiad: Aberconwy

Mae rhaglenni newyddion, radio a gwasanaethau ar-lein wedi bod yn profi'r tymheredd gwleidyddol mewn chwe etholaeth allweddol dros y pythefnos diwethaf fel rhan o daith etholiad BBC Cymru.

Gan droedio mwy o filltiroedd ymgyrchu nag erioed o'r blaen, mae rhaglenni a gwasanaethau BBC Cymru wedi teithio i'r Barri, Caerfyrddin, Tregaron, Cei Connah, Llandudno a Chaerdydd.

Llandudno yw'r lleoliad ar ddydd Mercher, 29 Ebrill, a Steffan Messenger sy'n cael cipolwg ar etholaeth Aberconwy ar ran Cymru Fyw.

Mae modd dysgu mwy am etholaeth Aberconwy drwy edrych ar ein tudalen etholaethol ar Cymru Fyw.

Cyhoeddwyd