Golwg ar etholaeth Ynys Môn

Mae Ynys Môn wedi bod yn sedd Llafur ers 14 mlynedd, ond mae'n un o brif dargedau Plaid Cymru yn yr etholiad cyffredinol.

I ennill, byddai'n rhaid i Plaid dorri patrwm rhyfeddol - does 'na'r un gwleidydd ar Ynys Môn wedi colli sedd mewn etholiad Prydeinig na Chymreig ers dros hanner canrif.

Mae rhestr lawn o ymgeiswyr etholaeth Ynys Môn i'w gweld yma.

Siôn Tecwyn sydd wedi bod yn cwrdd â'r ymgeiswyr yno.

Cyhoeddwyd