BBC Cymru Fyw

Golwg ar etholaeth Brycheiniog a Maesyfed

Un o'r tair sedd y mae'r Demoratiaid Rhyddfrydol yn eu hamddiffyn yng Nghymru yw Brycheiniog a Maesyfed. Etholaeth fwya Cymru o ran maint, ac un lle mae materion gwledig yn ganolog.

Mae rhestr lawn o ymgeiswyr etholaeth Brycheiniog a Maesyfed i'w gweld yma.

Ellis Roberts sy'n pwyso a mesur y sefyllfa yno.