Meddygon arloesol

Mae sut yn union y mae'r ymennydd dynol yn gweithio'n para'n ddirgelwch ond mae canolfan arloesol yng Nghaerdydd yn debyg o daflu goleuni newydd ar y maes.

Hon fydd y ganolfan fwyaf arbenigol yn Ewrop, a'r buddsoddiad ariannol mwyaf yn hanes prifysgol Caerdydd.

Fe wnaeth gohebydd iechyd BBC Cymru Owain Clarke fentro i'r ganolfan i greu delwedd o'i ymennydd.