'Angen glanhau strydoedd Bethesda'

Mae mam o Wynedd yn rhybuddio y bydd plentyn yn cael niwed difrifol yn hwyr neu'n hwyrach - gan nodwyddau hypodermig sy'n cael eu gadael ar strydoedd Bethesda.

Mi ddechreuodd Nerys Edwards ymgyrch ar Facebook ar ol i'w mab pum mlwydd oed ddod o hyd i nodwyddau yno ddwywaith.

Mae Heddlu'r Gogledd a Chyngor Gwynedd yn dweud eu bod nhw'n ymwybodol o'r cwynion.

Gohebydd BBC Cymru, Dafydd Evans aeth i Ddyffryn Ogwen.