Apêl am bleidlais mamau

Gyda dim ond ychydig ddyddiau o ymgyrchu ar ôl cyn yr etholiad cyffredinol, mae'r pleidiau yn ceisio denu pob pleidlais.

Ac mae yna bwyslais mawr yn yr etholiad yma ar ddenu pleidlais mamau sydd â phlant ifanc.

Mae nifer o'r rheiny heb eto benderfynu pa blaid y byddan nhw'n ei chefnogi.

Adroddiad Gwenllïan Glyn.