Maniffesto mewn Munud

Beth yn union mae'r pleidiau wedi addo i bleidleiswyr yn Etholiad Cyffredinol 2015? Dyma grynodeb o'u haddewidion yng nghyfres Maniffesto mewn Munud Newyddion 9 - yn y drefn y cyhoeddon nhw'r maniffestos.

James Williams sy'n cyflwyno maniffesto Plaid Cymru a Llafur, ac mae Carl Roberts yn rhoi sylw i bolisïau'r Gwyrddion. Maniffestos y Democratiaid Rhyddfrydol ac UKIP sy'n cael sylw Bethan Lewis, tra bod Aled ap Dafydd yn manylu ar addewidion y Ceidwadwyr.