Etholiad 2015: Newid ar droed i'r tirlun gwleidyddol?

Wrth i'r etholiad agosáu, mae BBC Cymru Fyw yn brysur yn paratoi i ddod a'r canlyniadau diweddaraf i chi drwy gydol noson yr etholiad.

Gallwch ddilyn y cyfan ar lif byw arbennig nos Iau, a gohebydd BBC Cymru, Arwyn Jones sy'n rhoi rhagflas o'r hyn sydd i'w weld.

Cyhoeddwyd