Datblygiadau a goblygiadau

Wedi noson llawn cyfffro a throeon annisgwyl, sut mae'r darlun gwleidyddol yn edrych yng Nghymru a'r DU erbyn hyn?

Golgydd Materion Cymreig BBC Cymru, Vaughan Roderick, a'r Athro Richard Wyn Jones fu'n trafod datblygiadau etholiad cyffredinol 2015 a'r goblygiadau gyda Dylan Jones ar raglen y Post Cyntaf bore Gwener.

Cyhoeddwyd