Llwyddiant y Ceidwadwyr yng Nghymru

Heb os, y Ceidwadwyr sydd â'r mwyaf o reswm i ddathlu yn dilyn yr etholiad cyffredinol.

Yn groes i'r disgwyl, yng Nghymru fe wnaethon nhw gipio dwy sedd gan y blaid Lafur, sef Gŵyr a Dyffryn Clwyd, yn ogystal â chymryd Brycheiniog a Maesyfed oddi ar y Democratiaid Rhyddfrydol.

Gohebydd BBC Cymru, Sion Tecwyn, sy'n asesu llwyddiant y Ceidwadwyr yng Nghymru.