Noson drychinebus y Democratiaid Rhyddfrydol

Cyn yr etholiad, roedd Nick Clegg yn Ddirprwy Brif Weinidog.

Ddydd Gwener, roedd yn ymddiswyddo fel arweinydd plaid sydd ag wyth aelod seneddol yn unig - un ohonyn nhw o Gymru.

Gohebydd BBC Cymru, Ellis Roberts, sy'n edrych ar noson drychinebus i'r Democratiaid Rhyddfrydol.